FALANGA

Oficjalny blog publicystyczny Falangi

Przeszukaj blog

niedziela, 28 czerwca 2009

Wstępniak

Blog niniejszy jest oficjalnym blogiem Falangi. W naszym zamyśle ma być to miejsce wyrażania poglądów przez członków organizacji, jednak przy zastrzeżeniu, że poglądy te są ich poglądami prywatnymi, nie zaś oficjalnym stanowiskiem Falangi. Chodzi nam więc o to, by stworzyć miejsce, gdzie można bedzie umieszczać wszelką mającą mniej formalny i zobowiązujący charakter twórczość członków Falangi, a więc nasze przemyślenia i komentarze dotyczące zarówno problemów bardziej abstrakcyjnych, jak też tych bieżących, odnoszące się do przeczytanych książek, artykułów, wydarzeń politycznych i artystycznych a także tworzone przez nas grafiki, filmiki z YouTube, niekiedy znalezione ciekawe cytaty i tym podobne. W związku z tym, że materiały będą miały charakter indywidualny nie zaś ogólno-organizacyjny, będą podpisywane imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora.


Kontrola zamieszczanych materiałów będzie prowadzona pod kątem ich poprawności merytorycznej i stylistycznej (w przypadku tekstów) oraz estetycznej i kompozycyjnej z przypadku grafik i filmików. Materiały obydwu rodzajów będą również kontrolowane pod kątem ich zgodności z generalnymi pryncypiami ideowymi organizacji, jednak jako że wychodzimy z założenia, iż szlifowanie naszej doktryny miałoby dokonywać się przede wszystkim przez aktywność naszych członków, tak więc nie będzie to kontrola nadmiernie restrykcyjna.


Mamy nadzieję, że materiały zamieszczane na naszym blogu okażą się interesujące i pomocne dla wszystkich jego Czytelników, zaś autorom stworzą okazję prezentacji swoich przemyśleń i przez to kształtowania klimatu ideowego Falangi.


Ronald Lasecki

rzecznik prasowy Falangi